اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد!

https://live3.eseminar.tv/ch/wb96149

لینک ورود وبینار

سه شنبه 16 اسفند ماه ساعت 19

در گروه هم افزایی حتما عضو شوید!

ورود از طریق لینک مستقیم و یا اسکن QR

دریافت راهنمای تخصصی برای بهبود کار با المنتور
دریافت راهنمای تخصصی برای بهبود کار با المنتور

ویرایش پروفایل