دسته بندی آموزش ها

سر فصل ها

سابقه تغییرات

تاریخچه اقدامات

گزینه History یا تاریخچه    در قسمت پایین پنل المنتور قابل دسترسی است با کلیک بر روی این گزینه تاریخچه عملیات ها و ویرایش ها قابل مشاهده است بخش تاریخچه شامل دو برگه Actions یا عملیات و Revisionse یا بازنگری ها  میباشد

سابقه تغییرات در المنتور

هر عملیاتی که در طراحی صفحه خود انجام میدهید در این برگه ثبت میشود و به شما اجازه میدهد تا مراحل و اقدامات خود را پیگیری کنید شما میتوانید به مرور لیست عملیات های خود بپردازید و همچنین بین اقدامات به عقب و جلو حرکت کنید. هر آیتم در در لیست اقدامات شامل نام عنصر و نوع تغییرات است و همچنین در پایین لیست اقدامات مرحله آغازین ویرایش برگه را خواهید یافت. ویژگی بازنگری باعث میشود هر بار که طراحی خود را ذخیره می کنید، یک نسخه از کل صفحه ثبت و ذخیره میشود. این ویژگی اجازه می دهد تا بین نسخه های قبلی طراحی صفحه خود به عقب و جلو بروید، بنابراین تمام مراحل طراحی صفحه و هر مرحله از ویرایش ها پشتیبانی شود 

شما همچنین میتوانید از Keyboard Shortcut های CTRL-Z  را برای تکرار آخرین عمل و CTRL-SHIFT-Z برای تکرار آخرین اقدام خود استفاده کنید.

ویدئو آموزشی مقاله

دیدگاه

avatar
You can`t add more product in compare